HomeSectoren

Zorg & Welzijn
Verstegen: betrokken expert in de zorg- en welzijnssector

Als zorg- of welzijnsorganisatie wilt u de beste zorg en dienstverlening leveren, met aandacht voor klant en werknemer. Een financieel gezonde bedrijfsvoering is daarbij cruciaal. De uitdagingen die u tijdens dit werk tegenkomt vragen om specifieke expertise. Soms is externe deskundigheid nodig. Wilt u meer zekerheid over de (toekomstige) financiële resultaten? Of wilt u dat er met u wordt meegedacht over de financiële haalbaarheid van uw algehele strategie of van specifieke business cases? We helpen u graag!

Verstegen is marktleider in de zorgsector. Met een team van ongeveer 100 zorg- en welzijnsspecialisten zijn wij doorlopend betrokken bij de dienstverlening aan zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties met een schaalgrootte van € 1 tot € 250 miljoen omzet. Als expert en marktleider hebben wij goed zicht op de ontwikkelingen in de sector. Om die reden zijn wij betrokken bij diverse landelijke ‘overlegtafels’ van brancheverenigingen, overheden en daaraan verbonden instanties. Input vanuit lokaal niveau brengen wij op deze manier op landelijk niveau en andersom.

Mogelijkheden

Wij hebben alle specialismen op het gebied van de financiering en financiële beheersing van zorg- en welzijnsorganisaties in huis. De basis van ons werk ligt bij de verantwoordingsprocessen en jaarverslaglegging. Deze basis geeft ons veel (benchmark-)informatie van de verschillende deelsectoren. In het verlengde hiervan ondersteunen we bij vraagstukken op het gebied van risicobeheersing, financieringsmogelijkheden, haalbaarheidsonderzoeken en doelmatigheid. Ons werk is altijd afgestemd op de specifieke sector waarin u actief bent en de schaalgrootte van uw organisatie.

Toekomstbestendig

Verstegen is een dienstverlener met een missie. Wij willen meehelpen aan een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare zorg- en dienstverlening aan mensen in onze samenleving die dat nodig hebben. Daarbij richten wij ons primair op de continuïteit van de zorg- dienstverlening van onze opdrachtgevers (op lange termijn) en secundair op de inrichting van de gezondheidszorg in Nederland.

Hier geven wij invulling aan via onze gesprekken met opdrachtgevers, rapportages en het participeren in landelijke overlegtafels. Daarnaast delen wij onze kennis van de zorg- en welzijnssector via onze nieuwsbrief Geregeld in de Zorg. In deze nieuwsbrief wordt u maandelijks op een overzichtelijke manier bijgepraat over alle veranderingen zoals wet- en regelgeving, bekostiging, en cao’s. Ook dient Geregeld in de Zorg vaak als podium voor partijen met vernieuwende inzichten.

Contact

We helpen u graag verder!

Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel niet contact op te nemen met ons. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Drs. Frans van der Plaat RA
Telefoon: 06 - 20 63 46 20
Bert Mostert RA
Telefoon: 06 - 11 01 28 55
Drs. Frans van der Plaat RA
Telefoon: 06 - 20 63 46 20
Bert Mostert RA
Telefoon: 06 - 11 01 28 55