HomeDiensten

Financieel forensisch onderzoek
Zorgvuldig en objectief

Als uw organisatie te maken krijgt met situaties zoals fraude, integriteitsschendingen of andere mogelijk onrechtmatige activiteiten waar geld bij betrokken is, wilt u natuurlijk een duidelijk beeld krijgen van wat er precies is gebeurd, hoe dit heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen zijn. Dit vraagt om zorgvuldig en objectief financieel forensisch onderzoek. Verstegen Forensics beschikt over de nodige expertise om u hierbij te helpen.

Wij staan voor u klaar met

  • Fraudeonderzoek
  • Geschilondersteuning
  • Insolventieondersteuning
  • Risicobeheersing

Fraudeonderzoek en geschilondersteuning

Fraudeonderzoek
Fraude kan een uitdaging vormen voor elke organisatie, zowel van binnenuit als van buitenaf. De impact van die fraude kan groot zijn en verder gaan dan alleen financiële aspecten. Imagoschade en personele gevolgen liggen op de loer. Een grondig en gedegen onderzoek is dan ook van het grootste belang. Wij staan klaar om u te helpen. Onder de naam Verstegen Forensics voeren wij fraudeonderzoek uit, waarbij we ons richten op het nauwkeurig vaststellen van de feiten: wie heeft gefraudeerd? Welke werkwijze is gehanteerd? En wat is de schade die hierdoor is ontstaan?

Daarnaast streven we ernaar om de gevolgen van de fraude tot een minimum te beperken. We bieden advies over zowel interne als externe communicatie, helpen bij het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen, verzorgen aangifteondersteuning en verrichten onderzoek naar vermogenscomponenten om de schade waar mogelijk te verhalen.

Bij onze onderzoeken hechten wij evenveel waarde aan ontlastend bewijs als aan belastend bewijs. Daarom bieden wij ruime mogelijkheden voor wederhoor, zodat alle betrokkenen hun standpunten kunnen uiten.

Geschilondersteuning
Financiële geschillen worden steeds vaker voor de rechter uitgevochten. Wij verrichten financieel forensisch onderzoek om betrokken partijen voor te bereiden op juridische procedures of om deze juist te voorkomen. We achterhalen relevante feiten in aansprakelijkheidskwesties, identificeren oorzaken en omstandigheden van geschillen en berekenen vermogensschade. Ons doel is helderheid te verschaffen, zodat u geschillen kunt oplossen.

“Ontdek de waarheid achter fraude, integriteitskwesties geschillen en schades. Met onze gedegen expertise helpen wij u bij elke uitdaging”
Marc de Gunst

Insolventieondersteuning en risicobeheersing

Insolventieondersteuning
Het afwikkelen van een faillissement kan complex zijn. Wij ondersteunen curatoren met diverse diensten, zoals het veiligstellen van administraties en onderzoeken naar de oorzaken van een faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid.  Met behulp van onze speciale tools voor financieel forensisch onderzoek brengen wij snel en efficiënt de relevante informatie boven water.

Risicobeheersing
Als organisatie moet je ‘in control’ zijn, waarbij niet alleen de risico’s binnen het primaire proces, maar ook perifere risico’s beheerst moeten worden. Denk hierbij aan fraude, maar ook aan risico’s met betrekking tot compliance en integriteit. Wij helpen u bij het in kaart brengen van deze risico’s, het ontwerpen van een effectieve beheersingsstrategie en het implementeren daarvan. We voeren ook (periodieke) toetsingen uit om de werking van interne beheersingsmaatregelen te beoordelen.

Contact

We helpen u graag verder!

Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel niet contact op te nemen met ons. Samen bespreken we de mogelijkheden.

Mr. Drs. Marc de Gunst
Telefoon: 078 - 648 15 55
Telefoon:
Mr. Drs. Marc de Gunst
Telefoon: 078 - 648 15 55